podinsp. Arkadiusz Błaszczuk

Policjant

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Doktorant na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie otworzył przewód doktorski na temat: „Determinanty kompetencji zawodowych policjantów w zakresie oględzin miejsca zdarzenia”.

Przebieg służby:
- Technik kryminalistyki w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie,
- Technik Instruktor w Zakładzie Techniki Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- Asystent Pracowni Daktyloskopii w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- Koordynator Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- Młodszy Wykładowca Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Słupsku,
- Instruktor Zakładu Kryminalnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem),
- Instruktor Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- Wykładowca Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 


podinsp. Marek Błędowski

Policjant

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecny Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Brał udział w różnego rodzaju kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń, osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych pod względem technicznym i formalno-procesowym.

Przebieg służby:
- Technik Kryminalistyki w Referacie Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
- Wykładowca Zakładu Kryminalistyki Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- Starszy Wykładowca Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

- Starszy Wykładowca Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.